Miesięczne Archiwum: listopad 2017

Anatomiczne przystosowanie ptaków do lotu

Ptaki mają lekki szkielet, ich kości są pneumatyczne i puste w środku. Nie mają zębów, a czaszka jest połączona z kręgosłupem kłykciem potylicznym, co pozwala obracać głowę o 180 stopni. Kości ramienia oraz przedramienia...