Przepisy na przejściach dla pieszych

Zasady poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię są szczegółowo opisane w Kodeksie Ruchu Drogowego, a dokładnie Artykule 13 dotyczącym ruchu pieszych. Przestrzeganie ogólno przyjętych zasad, pozwoli na swobodne przemieszczanie się po drodze bez strachu o swoje zdrowie czy nawet życie.

Przejście dla pieszych przepisy ruchu drogowego

Pieszy zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, zaczynając od zatrzymania się przy krawędzi jezdni, przez całą swoją drogę po niej. Pieszy znajdujący się na wyznaczonym przejściu ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami. Pieszy musi zastosować się do wszystkich zasad obowiązujących przed wejściem na jezdnię, to znaczy rozejrzeć się w lewo, w prawo i znów w lewo, upewniając się, iż nie nadjeżdża rozpędzony pojazd, który nie da rady zatrzymać się przed przejściem.

Pieszy ma prawo przejść przez jezdnię poza przejściem dla pieszych w przypadku gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jest dozwolone pod warunkiem, iż nie stwarza on niebezpieczeństwa lub utrudnień w ruchu. Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa i przechodzić w sposób szybki i jak najkrótszą drogą do drugiej krawędzi jezdni.

Możesz również polubić…